Swiat Kawy i Herbaty Krakow
Przegldaj anime
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ANIME

anidbmaltanukianimesub
anime download - Amagami SS - rapidshare, rs, megaupload, mu, ddl, direct download

Amagami SSGatunki: romans

Typ: TV

Ilo odcinkw: 25

Rok produkcji: 2010

Opis

Zbliajce si wita Boego Narodzenia przypominaj Juichiemu o pierwszym zawodzie miosnym. Dwa lata wczeniej dziewczyna, z któr umówi si na randk w wigilijny wieczór, nie przysza na spotkanie. To wydarzenie sprawio, e chopak boi si kolejnego rozczarowania i nie spotyka z dziewczynami. Jednak gdy poznaje pikn Haruk, koleank z wyszej klasy, postanawia zaryzykowa i wyzna jej swoj mio.
Anime to powstao na podstawie gry randkowej i w odrónieniu od innych tego typu produkcji nie skupia si na jednej wybranej dziewczynie. Kada z nich dostaje po tyle samo czasu antenowego, czyli dokadnie cztery odcinki.Autor opisu: Keiy

Linki - anime download